ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโอ๊คแลนด์ Auckland Intl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโอ๊คแลนด์ Auckland Intl

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
AKL
01:55
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
14:05
38ชม. 05น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
22:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แควนตัสแอร์เวย์
แควนตัสแอร์เวย์
BKK
00:00
AKL
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
AKL
23:10
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
01:00
25ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
00:00
AKL
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
14:25
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
AKL
22:30
22ชม. 30น.
2 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
01:00
25ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
10:50
34ชม. 50น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 18 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
AKL
18:50
18ชม. 50น.
2 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
22:20
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
AKL
22:20
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
00:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
11:25
35ชม. 25น.
2 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แควนตัสแอร์เวย์
แควนตัสแอร์เวย์
BKK
00:00
AKL
00:25
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
AKL
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
AKL
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 18,509
จุดหมาย

โอ๊คแลนด์
฿ 18,509