ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโอซาก้า Kansai International

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโอซาก้า Kansai International

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
KIX
00:00
BKK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 12 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
10:05
10ชม. 05น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
13:55
13ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
KIX
00:00
BKK
13:40
13ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
13:10
13ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
07:30
7ชม. 30น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
08:00
8ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
KIX
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 30 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
13:40
13ชม. 40น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
23:50
23ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
BKK
00:00
KIX
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
09:10
9ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
KIX
00:00
DMK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
KIX
00:00
DMK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
03:20
27ชม. 20น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
08:50
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
KIX
00:00
BKK
05:55
5ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
11:45
11ชม. 45น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
09:35
9ชม. 35น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
KIX
05:10
5ชม. 10น.
บินตรง
KIX
00:00
BKK
17:20
17ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
13:55
13ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
KIX
00:00
DMK
05:55
5ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
KIX
00:00
DMK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
KIX
12:00
12ชม. 00น.
1 แวะพัก
KIX
00:00
BKK
09:55
9ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 9,197
เท่านั้น ฿ 9,197
จุดหมาย

โอซาก้า
฿ 9,197