ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโตเกียว

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโตเกียว

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
17:00
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
HND
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
11:35
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
10:05
10ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
BKK
00:00
HND
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
06:10
6ชม. 10น.
บินตรง
HND
00:00
BKK
09:35
9ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
01:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
23:00
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
13:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
00:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
23:00
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
HND
02:35
26ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:55
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
09:10
9ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 8 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
HND
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 9,590
จุดหมาย

โตเกียว
฿ 9,590
สายการบิน รีวิวสายการบิน

18 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป โตเกียว ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 9.2

โดยรวม
9.4
การขึ้นเครื่อง
9.7
ลูกเรือ
9.7
ความสะดวกสบาย
8.8
อาหาร
9.0
ความบันเทิง
9.0