ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโตรอนโต

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโตรอนโต

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
09:10
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
04:30
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
18:40
42ชม. 40น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
09:05
33ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
00:00
YYZ
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
09:45
33ชม. 45น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
11:15
59ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
18:55
42ชม. 55น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
06:50
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
14:30
38ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
06:50
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
07:25
31ชม. 25น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
21:55
45ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
09:45
57ชม. 45น.
3 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
04:30
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
18:55
42ชม. 55น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
22:20
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
22:55
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
12:25
36ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
05:50
29ชม. 50น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
07:45
31ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 10 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
08:45
32ชม. 45น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
11:20
35ชม. 20น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
04:20
28ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
23:45
23ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
บรัสเซลส์แอร์ไลน์
บรัสเซลส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
00:30
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
01:10
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
21:00
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
01:10
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
04:50
28ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 25,787
จุดหมาย

โตรอนโต
฿ 25,787