ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโตรอนโต Pearson Intl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโตรอนโต Pearson Intl

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
13:55
YYZ
04:25
38ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
01:45
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
14:05
YYZ
20:25
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
08:55
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
22:00
YYZ
22:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
YYZ
13:20
BKK
09:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
16:35
YYZ
16:00
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
YYZ
11:05
BKK
03:05
40ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
แอร์แคนาดา
แอร์แคนาดา
BKK
04:15
YYZ
01:15
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
YYZ
06:00
BKK
03:50
21ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
07:40
YYZ
04:29
44ชม. 49น.
2 แวะพัก
YYZ
14:35
BKK
18:40
28ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YYZ
04:00
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
01:45
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
15:55
YYZ
20:25
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
21:40
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
15:55
YYZ
20:25
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
21:40
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
22:00
YYZ
22:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
YYZ
13:20
BKK
09:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
09:30
YYZ
04:25
42ชม. 55น.
2 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
01:45
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
10:40
YYZ
20:25
33ชม. 45น.
2 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
21:40
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
21:40
YYZ
22:15
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
13:20
BKK
09:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
13:55
YYZ
04:25
38ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
01:45
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
15:55
YYZ
20:25
52ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
02:55
40ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
21:40
YYZ
22:15
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
13:20
BKK
09:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
10:40
YYZ
20:25
33ชม. 45น.
2 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
21:40
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YYZ
04:25
33ชม. 35น.
2 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
21:05
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
14:20
YYZ
16:00
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
YYZ
10:35
BKK
16:10
29ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
10:40
YYZ
20:25
57ชม. 45น.
2 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
21:40
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 25,625
จุดหมาย

โตรอนโต
฿ 25,625