ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโจฮันเนสเบิร์ก OR Tambo

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโจฮันเนสเบิร์ก OR Tambo

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
21:20
JNB
13:05
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
JNB
09:10
BKK
03:15
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:15
JNB
17:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
JNB
20:55
BKK
04:40
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
22:10
JNB
01:05
26ชม. 55น.
2 แวะพัก
JNB
15:35
BKK
09:25
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
14:30
JNB
16:00
25ชม. 30น.
1 แวะพัก
JNB
09:10
BKK
08:50
23ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 18 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 23 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
21:20
JNB
13:05
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
JNB
18:50
BKK
03:20
32ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:15
JNB
11:55
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
JNB
13:10
BKK
04:55
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
JNB
14:05
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
JNB
19:50
BKK
04:20
32ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
22:10
JNB
17:30
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
JNB
15:35
BKK
11:05
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:15
JNB
11:55
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
JNB
13:10
BKK
04:50
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
JNB
14:05
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
JNB
19:50
BKK
04:20
32ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
17:05
JNB
17:30
24ชม. 25น.
2 แวะพัก
JNB
15:35
BKK
11:05
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:15
JNB
17:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
JNB
08:10
BKK
04:50
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
22:10
JNB
17:30
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
JNB
15:35
BKK
09:25
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
JNB
14:05
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
JNB
10:10
BKK
04:15
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:00
JNB
17:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
JNB
12:15
BKK
03:30
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
16:35
JNB
17:30
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
JNB
15:35
BKK
09:25
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:00
JNB
01:25
28ชม. 25น.
1 แวะพัก
JNB
12:15
BKK
03:30
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
21:30
JNB
14:05
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
JNB
19:50
BKK
04:15
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
21:55
JNB
01:25
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
JNB
14:45
BKK
08:05
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:00
JNB
17:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
JNB
12:15
BKK
03:30
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 23,076
จุดหมาย

โจฮันเนสเบิร์ก
฿ 23,076