ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปแอนเจลิส ซิตี้ Clark Intl Airport

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปแอนเจลิส ซิตี้ Clark Intl Airport

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
CRK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
CRK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
CRK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
CRK
15:15
39ชม. 15น.
2 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
02:15
50ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
CRK
22:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 25 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
CRK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
CRK
20:35
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
CRK
06:30
6ชม. 30น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CRK
06:30
6ชม. 30น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
DMK
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
CRK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
CRK
17:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
DMK
00:00
CRK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
DMK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CRK
17:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
DMK
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
CRK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
CRK
00:30
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
12:00
12ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
00:00
CRK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
CRK
15:25
39ชม. 25น.
2 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
12:00
12ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CRK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
DMK
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
DMK
00:00
CRK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
CRK
00:00
DMK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
CRK
00:30
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
CRK
00:00
BKK
12:00
36ชม. 00น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 9,409
เท่านั้น ฿ 7,421
จุดหมาย

แอนเจลิส ซิตี้
฿ 7,421