ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปแวนคูเวอร์

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:40
YVR
20:10
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
YVR
08:10
BKK
01:50
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
10:40
YVR
18:05
31ชม. 25น.
2 แวะพัก
YVR
05:00
BKK
23:30
42ชม. 30น.
3 แวะพัก
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
14:15
YVR
20:30
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
YVR
07:50
BKK
08:30
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 29 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 42 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
04:50
YVR
21:20
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
YVR
10:20
BKK
05:50
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YVR
22:20
27ชม. 30น.
1 แวะพัก
YVR
01:15
BKK
03:50
26ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
BKK
04:35
YVR
04:55
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
YVR
22:00
BKK
06:35
32ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
07:40
YVR
04:20
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
YVR
22:00
BKK
17:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:15
YVR
20:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
YVR
08:10
BKK
07:55
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
YVR
20:10
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
YVR
08:10
BKK
07:55
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
YVR
20:10
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
YVR
08:10
BKK
01:50
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
15:20
YVR
18:05
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
YVR
05:00
BKK
23:30
42ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
YVR
20:10
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
YVR
08:10
BKK
05:55
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 23 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
21:20
YVR
18:05
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
YVR
05:00
BKK
18:40
37ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YVR
21:50
27ชม. 00น.
1 แวะพัก
YVR
22:10
BKK
22:45
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 14 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 40 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
17:45
YVR
21:20
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
YVR
10:20
BKK
05:50
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 40 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
12:10
YVR
04:20
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
YVR
22:00
BKK
06:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
YVR
20:10
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
YVR
08:10
BKK
08:25
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 16 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 38 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
16:45
YVR
21:20
28ชม. 35น.
1 แวะพัก
YVR
10:20
BKK
03:10
40ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 17 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
09:30
YVR
04:20
18ชม. 50น.
1 แวะพัก
YVR
22:00
BKK
17:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 23 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
20:55
YVR
04:50
31ชม. 55น.
1 แวะพัก
YVR
05:00
BKK
23:55
42ชม. 55น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 19,114
จุดหมาย

แวนคูเวอร์
฿ 19,114