ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเทลอาวี Ben Gurion Intl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปเทลอาวี Ben Gurion Intl

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
BKK
06:40
TLV
22:25
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
TLV
09:55
BKK
23:15
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
TLV
21:10
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
TLV
21:00
BKK
05:20
32ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
EL AL
EL AL
BKK
20:10
TLV
07:00
10ชม. 50น.
บินตรง
TLV
19:10
BKK
06:00
10ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
06:00
TLV
05:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
TLV
14:40
BKK
00:30
33ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
07:25
TLV
23:20
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
TLV
01:30
BKK
01:35
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
20:10
TLV
21:00
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
TLV
19:00
BKK
13:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
BKK
20:30
TLV
07:45
11ชม. 15น.
1 แวะพัก
TLV
19:45
BKK
07:15
11ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
SWISS
SWISS
BKK
09:05
TLV
03:25
18ชม. 20น.
1 แวะพัก
TLV
12:05
BKK
01:35
37ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
BKK
17:40
TLV
09:30
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
TLV
09:55
BKK
23:15
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
TLV
04:20
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
TLV
06:00
BKK
05:20
23ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
BKK
21:10
TLV
11:35
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
TLV
06:00
BKK
19:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 19 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
05:15
TLV
10:35
29ชม. 20น.
1 แวะพัก
TLV
20:00
BKK
22:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 31 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 6 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
EL AL
EL AL
BKK
19:20
TLV
07:00
11ชม. 40น.
บินตรง
TLV
18:10
BKK
05:00
10ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
TLV
21:10
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
TLV
21:00
BKK
04:15
31ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
07:25
TLV
13:15
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
TLV
11:10
BKK
01:35
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
BKK
06:40
TLV
22:25
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
TLV
09:55
BKK
23:15
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
06:00
TLV
11:15
29ชม. 15น.
1 แวะพัก
TLV
14:40
BKK
00:30
33ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:20
TLV
21:10
22ชม. 50น.
1 แวะพัก
TLV
21:00
BKK
04:20
31ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
EL AL
EL AL
BKK
20:10
TLV
07:00
10ชม. 50น.
บินตรง
TLV
18:30
BKK
05:45
11ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 30 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
07:05
TLV
23:10
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
TLV
18:15
BKK
00:05
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 23,342
จุดหมาย

เทลอาวี
฿ 23,342
สายการบิน รีวิวสายการบิน

29 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป เทลอาวี ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 6.0

โดยรวม
5.9
การขึ้นเครื่อง
6.6
ลูกเรือ
6.8
ความสะดวกสบาย
5.4
อาหาร
6.5
ความบันเทิง
4.8