ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเซี่ยงไฮ้ Hongqiao & other airports

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปเซี่ยงไฮ้ Hongqiao & other airports

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
19:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
06:55
6ชม. 55น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
08:50
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
07:55
7ชม. 55น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
11:05
11ชม. 05น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
22:10
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
20:50
20ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
จี๋เสียงแอร์ไลน์
จี๋เสียงแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
04:25
4ชม. 25น.
บินตรง
SHA
00:00
BKK
03:50
3ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SHA
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
09:50
9ชม. 50น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอร์มาเก๊า
แอร์มาเก๊า
BKK
00:00
SHA
22:55
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
21:40
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 4 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
18:40
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 31 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 19 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
01:05
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
03:40
3ชม. 40น.
บินตรง
SHA
00:00
BKK
08:45
8ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 26 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
04:10
4ชม. 10น.
บินตรง
SHA
00:00
BKK
09:10
9ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
04:35
4ชม. 35น.
บินตรง
SHA
00:00
BKK
08:45
8ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
15:55
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
07:55
7ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
06:15
6ชม. 15น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SHA
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
SHA
00:00
BKK
13:55
13ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 1,992
จุดหมาย

เซี่ยงไฮ้
฿ 1,992