ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเซินเจิ้น Shenzhen

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปเซินเจิ้น Shenzhen

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
14:20
SZX
17:25
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
19:30
BKK
22:15
2ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
12:45
SZX
15:20
2ชม. 35น.
บินตรง
SZX
05:55
BKK
08:55
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
23:05
SZX
02:00
2ชม. 55น.
บินตรง
SZX
19:25
BKK
22:15
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชีย
DMK
12:00
SZX
21:15
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
SZX
07:25
DMK
16:50
9ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
10:45
SZX
11:30
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
SZX
04:40
BKK
07:15
26ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
14:20
SZX
17:25
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
19:30
BKK
22:15
2ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
Lucky Air
Lucky Air
BKK
17:10
SZX
13:30
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
SZX
15:55
BKK
16:40
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
09:00
SZX
12:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
05:55
BKK
08:55
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
14:20
SZX
17:25
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
19:30
BKK
22:15
2ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
09:00
SZX
12:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
05:55
BKK
08:55
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
23:05
SZX
02:00
2ชม. 55น.
บินตรง
SZX
12:40
BKK
15:30
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
14:05
SZX
16:50
2ชม. 45น.
บินตรง
SZX
18:55
BKK
21:45
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
09:00
SZX
12:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
05:55
BKK
08:55
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
14:05
SZX
16:50
2ชม. 45น.
บินตรง
SZX
18:55
BKK
21:45
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
23:05
SZX
02:00
2ชม. 55น.
บินตรง
SZX
19:25
BKK
22:15
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
12:45
SZX
15:20
2ชม. 35น.
บินตรง
SZX
09:55
BKK
12:45
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
14:20
SZX
17:25
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
19:30
BKK
22:15
2ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
23:05
SZX
02:00
2ชม. 55น.
บินตรง
SZX
12:40
BKK
15:30
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
09:00
SZX
12:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
05:55
BKK
08:55
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
14:20
SZX
17:25
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
19:30
BKK
22:15
2ชม. 45น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 9,658
เท่านั้น ฿ 5,211
จุดหมาย

เซินเจิ้น
฿ 5,211
สายการบิน รีวิวสายการบิน

3 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป เซินเจิ้น ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 4.6

โดยรวม
4.7
การขึ้นเครื่อง
5.3
ลูกเรือ
4.7
ความสะดวกสบาย
5.3
อาหาร
4.0
ความบันเทิง
4.0