ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปฮุสตัน George Bush Intcntl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปฮุสตัน George Bush Intcntl

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
IAH
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
09:40
34ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
22:41
22ชม. 41น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
01:45
25ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
09:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
IAH
16:20
40ชม. 20น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
03:37
27ชม. 37น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:55
29ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
03:27
27ชม. 27น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
07:45
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
03:30
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:57
29ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:55
29ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
09:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:55
29ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
22:15
46ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:50
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:55
29ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
07:45
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
07:45
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
04:15
28ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:10
29ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
04:15
28ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 24,262
จุดหมาย

ฮุสตัน
฿ 24,262