ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปฮอนโนลูลู Honolulu

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปฮอนโนลูลู Honolulu

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
11:30
35ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 11 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
04:05
28ชม. 05น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
00:30
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HNL
20:30
20ชม. 30น.
2 แวะพัก
HNL
00:00
DMK
07:00
31ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
17:05
17ชม. 05น.
2 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
17:50
17ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
00:00
HNL
03:40
27ชม. 40น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
07:50
31ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ANA
ANA
BKK
00:00
HNL
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
04:15
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
11:30
35ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
09:00
33ชม. 00น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
13:25
37ชม. 25น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
05:20
29ชม. 20น.
3 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
16:45
40ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
05:20
29ชม. 20น.
2 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
16:45
40ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
13:25
37ชม. 25น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 10 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HNL
22:35
46ชม. 35น.
2 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
22:50
46ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
09:25
33ชม. 25น.
2 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
16:45
40ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
13:10
37ชม. 10น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
23:10
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
09:00
33ชม. 00น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HNL
05:50
53ชม. 50น.
3 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
10:55
58ชม. 55น.
3 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
00:00
HNL
06:10
30ชม. 10น.
1 แวะพัก
HNL
00:00
BKK
15:35
39ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 29,745
เท่านั้น ฿ 11,088
จุดหมาย

ฮอนโนลูลู
฿ 11,088