ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปออร์แลนโด

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปออร์แลนโด

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
11:30
MCO
01:32
38ชม. 02น.
2 แวะพัก
MCO
15:19
BKK
19:50
28ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
MCO
07:36
27ชม. 26น.
2 แวะพัก
MCO
02:42
BKK
14:05
35ชม. 23น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
อเมริกันแอร์ไลน์
อเมริกันแอร์ไลน์
BKK
04:10
MCO
06:24
26ชม. 14น.
2 แวะพัก
MCO
05:00
BKK
08:00
27ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
16:35
MCO
01:54
33ชม. 19น.
2 แวะพัก
MCO
13:54
BKK
16:10
26ชม. 16น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 13 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
17:35
MCO
07:09
37ชม. 34น.
2 แวะพัก
MCO
13:52
BKK
21:50
31ชม. 58น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
MCO
05:29
26ชม. 49น.
2 แวะพัก
MCO
15:13
BKK
20:20
29ชม. 07น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
10:35
MCO
02:04
39ชม. 29น.
2 แวะพัก
MCO
15:00
BKK
07:55
40ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 15 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
18:25
MCO
20:01
25ชม. 36น.
2 แวะพัก
MCO
02:40
BKK
06:35
27ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 14 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
03:15
MCO
05:33
26ชม. 18น.
2 แวะพัก
MCO
01:00
BKK
06:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
16:35
MCO
23:42
31ชม. 07น.
2 แวะพัก
MCO
06:00
BKK
15:45
33ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 16 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
18:25
MCO
20:01
25ชม. 36น.
2 แวะพัก
MCO
01:00
BKK
06:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
14:20
MCO
05:02
38ชม. 42น.
2 แวะพัก
MCO
11:28
BKK
15:45
28ชม. 17น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 4 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
03:15
MCO
05:33
26ชม. 18น.
2 แวะพัก
MCO
01:00
BKK
06:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
22:10
MCO
05:02
30ชม. 52น.
2 แวะพัก
MCO
11:28
BKK
17:55
30ชม. 27น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
17:55
MCO
23:42
29ชม. 47น.
2 แวะพัก
MCO
01:00
BKK
06:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
22:10
MCO
06:59
32ชม. 49น.
2 แวะพัก
MCO
06:00
BKK
15:45
33ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
MCO
07:36
27ชม. 26น.
2 แวะพัก
MCO
01:00
BKK
06:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
22:10
MCO
05:02
30ชม. 52น.
2 แวะพัก
MCO
06:00
BKK
15:45
33ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
MCO
07:36
27ชม. 26น.
2 แวะพัก
MCO
01:00
BKK
06:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
20:55
MCO
05:36
32ชม. 41น.
2 แวะพัก
MCO
10:34
BKK
13:45
27ชม. 11น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 28,113
จุดหมาย

ออร์แลนโด
฿ 28,113