ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปวอชิงตัน Reagan-National

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปวอชิงตัน Reagan-National

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
08:58
56ชม. 58น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
04:40
29ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
DCA
03:18
27ชม. 18น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
04:15
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
02:19
26ชม. 19น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
03:04
27ชม. 04น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DCA
12:29
36ชม. 29น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
12:44
36ชม. 44น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
DCA
06:51
30ชม. 51น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
07:35
31ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 30 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DCA
01:59
25ชม. 59น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
05:04
29ชม. 04น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
00:00
DCA
20:44
44ชม. 44น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
01:53
49ชม. 53น.
3 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
20:05
44ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
09:40
33ชม. 40น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
05:40
29ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
01:50
25ชม. 50น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
18:59
43ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
DCA
03:37
27ชม. 37น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
04:24
28ชม. 24น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
00:30
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
19:59
43ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
DCA
13:25
37ชม. 25น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
02:48
26ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 2 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 25 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DCA
00:16
24ชม. 16น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
01:11
25ชม. 11น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
05:31
29ชม. 31น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 12 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 30 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DCA
22:44
22ชม. 44น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
01:31
25ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
DCA
02:58
26ชม. 58น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
04:50
28ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DCA
00:16
24ชม. 16น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
01:11
25ชม. 11น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DCA
00:14
24ชม. 14น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
00:00
DCA
15:46
39ชม. 46น.
2 แวะพัก
DCA
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 30,608
จุดหมาย

วอชิงตัน
฿ 30,608