ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปลังกาวี Langkawi

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปลังกาวี Langkawi

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
BKK
14:10
LGK
08:15
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
LGK
06:20
BKK
14:10
7ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 2 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชีย
BKK
18:00
LGK
02:30
8ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
03:55
BKK
10:25
6ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
11:50
LGK
12:20
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
14:00
BKK
20:45
6ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
02:00
LGK
09:30
7ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
11:00
BKK
15:55
4ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
BKK
14:10
LGK
08:15
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
LGK
12:35
BKK
13:10
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
04:40
LGK
12:20
7ชม. 40น.
1 แวะพัก
LGK
14:00
BKK
11:00
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
BKK
14:10
LGK
04:40
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
09:55
BKK
08:05
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
06:25
LGK
12:20
5ชม. 55น.
1 แวะพัก
LGK
14:00
BKK
11:00
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
BKK
13:10
LGK
03:40
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
05:20
BKK
07:05
25ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
02:00
LGK
09:30
7ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
07:10
BKK
13:20
6ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
11:50
LGK
12:20
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
14:00
BKK
20:45
6ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 16 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 23 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:55
LGK
08:30
7ชม. 35น.
1 แวะพัก
LGK
05:45
BKK
13:40
7ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
11:50
LGK
12:20
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
14:00
BKK
20:45
6ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:55
LGK
13:10
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
LGK
05:45
BKK
12:05
6ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
06:25
LGK
12:20
5ชม. 55น.
1 แวะพัก
LGK
10:25
BKK
05:30
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 23 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 27 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:55
LGK
08:30
7ชม. 35น.
1 แวะพัก
LGK
05:45
BKK
19:10
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 20 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 21 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
BKK
13:10
LGK
03:40
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
LGK
08:55
BKK
13:10
4ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
06:25
LGK
12:20
5ชม. 55น.
1 แวะพัก
LGK
10:25
BKK
05:30
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
02:00
LGK
07:55
5ชม. 55น.
1 แวะพัก
LGK
05:05
BKK
10:25
5ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
10:40
LGK
12:20
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
LGK
14:00
BKK
11:00
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 4,321
จุดหมาย

ลังกาวี
฿ 4,321