ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปลอนดอน Stansted

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปลอนดอน Stansted

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
05:50
STN
21:00
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
STN
02:55
BKK
18:25
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
03:50
BKK
23:05
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
04:00
BKK
18:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
15:35
BKK
21:20
29ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
05:50
STN
21:00
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
STN
11:30
BKK
18:25
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
04:00
BKK
18:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
08:50
STN
21:20
36ชม. 30น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
04:00
BKK
18:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
18:55
STN
09:50
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
STN
04:05
BKK
00:15
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
08:50
STN
21:20
36ชม. 30น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
01:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
18:55
STN
21:15
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
STN
04:05
BKK
03:20
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
08:50
STN
21:20
36ชม. 30น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
08:50
STN
21:20
36ชม. 30น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
01:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
08:50
STN
21:20
36ชม. 30น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
01:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 22,972
จุดหมาย

ลอนดอน
฿ 22,972