ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปฟุกุโอกะ Fukuoka

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปฟุกุโอกะ Fukuoka

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 28 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
10:45
10ชม. 45น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
22:45
22ชม. 45น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
แอร์มาเก๊า
แอร์มาเก๊า
BKK
00:00
FUK
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
08:40
8ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
FUK
08:50
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
DMK
10:45
10ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
08:40
8ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
10:15
10ชม. 15น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
09:35
9ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
01:45
25ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
FUK
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
DMK
10:45
10ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
22:45
22ชม. 45น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
17:00
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
08:05
8ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
FUK
08:50
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
DMK
10:45
10ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
FUK
16:55
16ชม. 55น.
2 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
08:40
8ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
09:25
9ชม. 25น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
07:15
31ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
FUK
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
DMK
10:50
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
FUK
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
FUK
00:00
BKK
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 28 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
FUK
06:15
30ชม. 15น.
2 แวะพัก
FUK
00:00
DMK
21:50
21ชม. 50น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 12,446
เท่านั้น ฿ 7,799
จุดหมาย

ฟุกุโอกะ
฿ 7,799