ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปฟิลิปปินส์

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 2 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
เซบูแปซิฟิกแอร์
เซบูแปซิฟิกแอร์
BKK
04:35
MNL
08:20
3ชม. 45น.
บินตรง
MNL
00:35
BKK
04:05
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 16 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจ็ทสตาร์ เอเชีย
เจ็ทสตาร์ เอเชีย
BKK
16:20
MNL
04:00
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
MNL
15:50
BKK
06:25
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
11:50
MNL
16:30
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
MNL
01:15
BKK
20:45
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
MNL
22:15
3ชม. 25น.
บินตรง
MNL
05:45
BKK
09:05
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชีย
BKK
19:10
MNL
07:30
12ชม. 20น.
1 แวะพัก
MNL
08:55
BKK
19:40
10ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
02:00
MNL
09:05
7ชม. 05น.
1 แวะพัก
MNL
02:50
BKK
15:55
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เซบูแปซิฟิกแอร์
เซบูแปซิฟิกแอร์
BKK
04:35
MNL
08:20
3ชม. 45น.
บินตรง
MNL
00:35
BKK
04:05
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
BKK
16:45
MNL
15:30
22ชม. 45น.
1 แวะพัก
MNL
11:00
BKK
17:00
6ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เซบูแปซิฟิกแอร์
เซบูแปซิฟิกแอร์
BKK
04:35
MNL
08:20
3ชม. 45น.
บินตรง
MNL
00:35
BKK
04:05
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซบูแปซิฟิกแอร์
เซบูแปซิฟิกแอร์
BKK
04:35
MNL
08:20
3ชม. 45น.
บินตรง
MNL
00:35
BKK
04:05
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจ็ทสตาร์ เอเชีย
เจ็ทสตาร์ เอเชีย
BKK
16:20
MNL
04:00
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
MNL
15:50
BKK
06:25
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
11:50
MNL
16:30
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
MNL
01:15
BKK
20:45
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เซบูแปซิฟิกแอร์
เซบูแปซิฟิกแอร์
BKK
05:35
MNL
08:55
3ชม. 20น.
บินตรง
MNL
01:35
BKK
05:05
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
13:05
MNL
07:00
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
MNL
08:50
BKK
15:55
7ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
11:50
MNL
23:35
11ชม. 45น.
1 แวะพัก
MNL
01:15
BKK
20:45
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 13 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เจ็ทสตาร์ เอเชีย
เจ็ทสตาร์ เอเชีย
BKK
15:55
MNL
04:00
12ชม. 05น.
1 แวะพัก
MNL
15:50
BKK
06:25
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
เซบูแปซิฟิกแอร์
เซบูแปซิฟิกแอร์
BKK
04:35
MNL
08:20
3ชม. 45น.
บินตรง
MNL
00:35
BKK
04:05
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 23 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
12:55
MNL
16:25
3ชม. 30น.
บินตรง
MNL
08:55
BKK
12:45
3ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
14:40
MNL
07:00
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
MNL
02:50
BKK
20:20
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
13:35
MNL
23:35
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
MNL
18:10
BKK
05:00
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 3,751
จุดหมาย

มะนิลา
฿ 3,751