ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปฟินแลนด์

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HEL
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
15:20
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
00:00
HEL
08:05
32ชม. 05น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
HEL
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
22:50
22ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
HEL
14:05
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
07:35
31ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
HEL
10:10
10ชม. 10น.
บินตรง
HEL
00:00
BKK
09:40
9ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
HEL
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 15 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 20 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HEL
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
00:00
HEL
08:05
32ชม. 05น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
17:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
HEL
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HEL
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
06:20
30ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
HEL
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
HEL
10:10
10ชม. 10น.
บินตรง
HEL
00:00
BKK
09:40
9ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 18 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
HEL
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
07:35
31ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
HEL
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
HEL
10:10
10ชม. 10น.
บินตรง
HEL
00:00
BKK
09:40
9ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HEL
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
HEL
09:20
33ชม. 20น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HEL
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HEL
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HEL
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
HEL
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 18,975
จุดหมาย

เฮลซิงกิ
฿ 18,975