ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปนิวซีแลนด์

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:40
AKL
22:00
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
AKL
06:00
BKK
01:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:15
AKL
20:45
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
AKL
18:00
BKK
18:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
แควนตัสแอร์เวย์
แควนตัสแอร์เวย์
BKK
14:10
AKL
07:25
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
AKL
02:55
BKK
18:40
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
10:15
AKL
03:05
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
AKL
21:15
BKK
12:15
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
17:50
AKL
05:30
35ชม. 40น.
2 แวะพัก
AKL
14:30
BKK
13:05
22ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 24 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 11 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
10:40
AKL
06:15
43ชม. 35น.
2 แวะพัก
AKL
17:00
BKK
16:40
47ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 16 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
BKK
15:00
AKL
00:45
33ชม. 45น.
1 แวะพัก
AKL
08:30
BKK
18:25
33ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:15
AKL
22:00
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
AKL
06:00
BKK
01:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:40
AKL
21:30
20ชม. 50น.
1 แวะพัก
AKL
04:50
BKK
03:25
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
03:50
AKL
20:30
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
AKL
04:50
BKK
03:25
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 26 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:00
AKL
20:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
AKL
20:00
BKK
20:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
AKL
21:30
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
AKL
06:00
BKK
04:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
15:40
AKL
14:00
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
AKL
21:15
BKK
12:15
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 25 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แควนตัสแอร์เวย์
แควนตัสแอร์เวย์
BKK
13:00
AKL
11:55
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
AKL
01:55
BKK
17:10
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 14 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
08:45
AKL
05:30
20ชม. 45น.
2 แวะพัก
AKL
14:30
BKK
13:05
22ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
AKL
21:30
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
AKL
06:00
BKK
04:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
08:35
AKL
06:15
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
AKL
16:00
BKK
23:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 17 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
BKK
10:40
AKL
00:45
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
AKL
08:30
BKK
15:35
31ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 21 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
08:45
AKL
05:30
20ชม. 45น.
2 แวะพัก
AKL
14:30
BKK
13:05
22ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 25 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 2 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
12:05
AKL
02:05
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
AKL
19:55
BKK
14:25
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 15,388
จุดหมาย

โอ๊คแลนด์
฿ 15,388