ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปนาโกย่า

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 4 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 5 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
03:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
14:15
14ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
NGO
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
NGO
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
05:45
29ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 30 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
05:25
5ชม. 25น.
บินตรง
NGO
00:00
BKK
06:20
6ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พ. 31 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
09:10
9ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 3 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
NGO
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
00:00
NGO
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
11:00
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 4 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
23:00
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 13 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
NGO
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
NGO
01:50
25ชม. 50น.
1 แวะพัก
NGO
00:00
BKK
05:45
29ชม. 45น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 7,504
จุดหมาย

นาโกย่า
฿ 7,504
สายการบิน รีวิวสายการบิน

1 รีวิวของผู้เดินทางที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป นาโกย่า ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 10.0

โดยรวม
10.0
การขึ้นเครื่อง
10.0
ลูกเรือ
10.0
ความสะดวกสบาย
10.0
อาหาร
10.0
ความบันเทิง
10.0