ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปท่าอากาศยานหาดใหญ่

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปท่าอากาศยานหาดใหญ่

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
HDY
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
BKK
00:00
HDY
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยสมายล์แอร์เวย์
ไทยสมายล์แอร์เวย์
BKK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 7 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
นกแอร์
นกแอร์
BKK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
HDY
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
HDY
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยสมายล์แอร์เวย์
ไทยสมายล์แอร์เวย์
BKK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 7 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยสมายล์แอร์เวย์
ไทยสมายล์แอร์เวย์
BKK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยสมายล์แอร์เวย์
ไทยสมายล์แอร์เวย์
BKK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
นกแอร์
นกแอร์
BKK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
BKK
00:00
HDY
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
HDY
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
HDY
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 1,723
เท่านั้น ฿ 1,723
จุดหมาย

หาดใหญ่
฿ 1,723
สายการบิน รีวิวสายการบิน

2 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป หาดใหญ่ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 8.2

โดยรวม
9.0
การขึ้นเครื่อง
9.0
ลูกเรือ
9.0
ความสะดวกสบาย
9.0
อาหาร
5.0
ความบันเทิง
8.0