ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปดัลลัส Dallas/Ft Worth & other airports

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปดัลลัส Dallas/Ft Worth & other airports

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:15
DFW
06:46
32ชม. 31น.
3 แวะพัก
DFW
08:25
BKK
18:50
34ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
18:25
DFW
16:05
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
DFW
04:10
BKK
05:35
25ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
17:25
DFW
17:50
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
DFW
08:15
BKK
16:00
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
04:15
DFW
00:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
06:35
BKK
08:15
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:30
DFW
06:45
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
DFW
16:25
BKK
05:55
37ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
DFW
03:20
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
DFW
06:35
BKK
07:00
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
04:15
DFW
00:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
06:35
BKK
08:15
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
11:50
DFW
17:50
30ชม. 00น.
1 แวะพัก
DFW
08:15
BKK
05:25
45ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
DFW
03:20
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
DFW
07:55
BKK
07:00
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
DFW
00:10
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
06:35
BKK
08:15
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
17:25
DFW
17:50
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
DFW
08:15
BKK
03:15
43ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
18:25
DFW
01:14
30ชม. 49น.
2 แวะพัก
DFW
05:50
BKK
05:35
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
04:15
DFW
00:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
06:40
BKK
07:35
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:30
DFW
06:46
32ชม. 16น.
2 แวะพัก
DFW
04:00
BKK
08:55
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
DFW
00:15
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
DFW
03:40
BKK
05:35
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
04:15
DFW
00:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
06:40
BKK
04:55
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
17:55
DFW
03:07
33ชม. 12น.
2 แวะพัก
DFW
07:55
BKK
07:00
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 27 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 24 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 56 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
01:45
DFW
00:10
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
DFW
06:40
BKK
05:45
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
03:15
DFW
22:55
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
DFW
03:40
BKK
00:00
44ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
DFW
03:07
22ชม. 57น.
2 แวะพัก
DFW
09:00
BKK
07:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 26,363
จุดหมาย

ดัลลัส
฿ 26,363