ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปดัลลัส

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 30 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 45 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DFW
06:49
30ชม. 49น.
2 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
00:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 30 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DAL
02:40
26ชม. 40น.
2 แวะพัก
DAL
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DFW
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DAL
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
DAL
00:00
BKK
03:55
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DAL
08:31
32ชม. 31น.
3 แวะพัก
DAL
00:00
BKK
13:35
37ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
DFW
07:30
31ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
06:00
30ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DFW
23:10
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 30 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DFW
02:40
26ชม. 40น.
2 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DFW
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DFW
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
03:55
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DFW
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
23:15
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
DFW
22:57
22ชม. 57น.
2 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
03:40
27ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DFW
08:31
32ชม. 31น.
3 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
13:35
37ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DFW
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DFW
23:30
23ชม. 30น.
2 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
23:10
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DFW
22:15
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
02:03
26ชม. 03น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DFW
09:20
33ชม. 20น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
11:30
35ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DAL
22:51
46ชม. 51น.
2 แวะพัก
DAL
00:00
BKK
09:40
33ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
DFW
22:15
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
DFW
00:00
BKK
11:00
35ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
DAL
08:16
32ชม. 16น.
2 แวะพัก
DAL
00:00
BKK
01:55
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 35,255
จุดหมาย

ดัลลัส
เท่านั้น ฿ 35,255
เท่านั้น ฿ 36,583