ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปซีแอตเทิล Seattle/Tacoma Intl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปซีแอตเทิล Seattle/Tacoma Intl

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
09:20
SEA
20:25
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
SEA
09:25
BKK
17:50
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
13:55
SEA
00:20
34ชม. 25น.
2 แวะพัก
SEA
02:00
BKK
14:50
36ชม. 50น.
3 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
21:10
SEA
21:10
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
SEA
08:00
BKK
04:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
20:25
SEA
20:30
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
SEA
07:50
BKK
04:25
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 11 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 42 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
21:15
SEA
04:10
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
21:30
BKK
17:35
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ANA
ANA
BKK
02:50
SEA
21:25
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
SEA
02:45
BKK
03:35
24ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
17:55
SEA
03:24
33ชม. 29น.
2 แวะพัก
SEA
05:50
BKK
11:00
29ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
11:55
SEA
20:25
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
SEA
09:25
BKK
17:50
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
10:35
SEA
09:20
22ชม. 45น.
2 แวะพัก
SEA
01:50
BKK
18:35
40ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
12:10
SEA
20:25
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
SEA
09:25
BKK
17:50
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
18:40
SEA
21:10
26ชม. 30น.
1 แวะพัก
SEA
08:00
BKK
04:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
21:40
SEA
21:35
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
10:00
BKK
06:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
14:55
SEA
02:43
35ชม. 48น.
3 แวะพัก
SEA
13:45
BKK
16:50
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
16:15
SEA
20:25
52ชม. 10น.
2 แวะพัก
SEA
09:25
BKK
17:50
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
22:00
SEA
21:35
23ชม. 35น.
1 แวะพัก
SEA
10:00
BKK
06:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 27 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
21:10
SEA
21:10
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
SEA
08:00
BKK
04:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
14:55
SEA
02:45
35ชม. 50น.
3 แวะพัก
SEA
13:45
BKK
16:50
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
11:35
SEA
19:25
31ชม. 50น.
2 แวะพัก
SEA
07:25
BKK
15:55
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
22:00
SEA
21:35
23ชม. 35น.
1 แวะพัก
SEA
10:00
BKK
06:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
21:15
SEA
16:20
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
SEA
21:30
BKK
06:25
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 21,865
จุดหมาย

ซีแอตเทิล
฿ 21,865