ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปซีแอตเทิล

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
11:05
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
08:25
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 51 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
23:49
23ชม. 49น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
05:50
29ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
11:05
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
12:50
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
03:54
27ชม. 54น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
01:25
25ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 10 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
06:50
54ชม. 50น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
12:40
36ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
01:25
25ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
12:00
36ชม. 00น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
12:40
36ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
23:35
23ชม. 35น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 13 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 57 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
00:35
24ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
11:05
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
08:25
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 13 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 56 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 49 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
13:33
37ชม. 33น.
3 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
23:00
47ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
15:50
39ชม. 50น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 22,966
จุดหมาย

ซีแอตเทิล
฿ 22,966