ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปซานโจส San Jose

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปซานโจส San Jose

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
SJC
14:25
38ชม. 25น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
01:10
25ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SJC
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
06:42
30ชม. 42น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
05:20
29ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
20:24
20ชม. 24น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
22:20
22ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
01:05
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
00:00
SJC
01:50
25ชม. 50น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
03:48
27ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
SJC
14:25
38ชม. 25น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
01:10
25ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
01:05
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
SJC
08:50
32ชม. 50น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
00:25
24ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SJC
03:23
27ชม. 23น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
08:38
32ชม. 38น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
04:50
52ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
12:48
36ชม. 48น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
23:17
23ชม. 17น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SJC
21:35
21ชม. 35น.
2 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
00:30
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SJC
01:05
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
21:10
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SJC
01:05
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SJC
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
SJC
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 24,030
จุดหมาย

ซานโจส
฿ 24,030