ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปชาร์ล็อต Douglas

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปชาร์ล็อต Douglas

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
18:35
CLT
17:38
47ชม. 03น.
2 แวะพัก
CLT
06:15
BKK
21:50
39ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
16:35
CLT
02:12
33ชม. 37น.
2 แวะพัก
CLT
05:41
BKK
14:35
32ชม. 54น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 7 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
03:15
CLT
03:15
24ชม. 00น.
2 แวะพัก
CLT
02:55
BKK
06:35
27ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
04:40
CLT
23:47
43ชม. 07น.
2 แวะพัก
CLT
03:45
BKK
16:10
36ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
17:35
CLT
17:38
48ชม. 03น.
2 แวะพัก
CLT
06:15
BKK
16:45
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
05:55
CLT
02:14
68ชม. 19น.
3 แวะพัก
CLT
06:16
BKK
22:15
39ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
17:35
CLT
17:38
48ชม. 03น.
2 แวะพัก
CLT
06:15
BKK
21:50
39ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
CLT
03:17
23ชม. 07น.
2 แวะพัก
CLT
05:30
BKK
14:00
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
18:45
CLT
17:38
46ชม. 53น.
2 แวะพัก
CLT
06:15
BKK
16:45
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
CLT
03:17
23ชม. 07น.
2 แวะพัก
CLT
05:30
BKK
14:00
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 34 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
17:30
CLT
18:20
48ชม. 50น.
2 แวะพัก
CLT
13:30
BKK
18:45
29ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
CLT
20:24
40ชม. 14น.
2 แวะพัก
CLT
05:30
BKK
14:00
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
17:35
CLT
17:38
48ชม. 03น.
2 แวะพัก
CLT
06:15
BKK
16:45
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
18:40
CLT
18:20
47ชม. 40น.
2 แวะพัก
CLT
14:45
BKK
23:50
33ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
18:40
CLT
18:20
47ชม. 40น.
2 แวะพัก
CLT
14:45
BKK
18:45
28ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
CLT
20:24
40ชม. 14น.
2 แวะพัก
CLT
05:40
BKK
08:00
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
18:40
CLT
18:20
47ชม. 40น.
2 แวะพัก
CLT
14:45
BKK
23:50
33ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
CLT
03:21
23ชม. 11น.
2 แวะพัก
CLT
05:40
BKK
08:00
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
18:45
CLT
17:38
46ชม. 53น.
2 แวะพัก
CLT
06:15
BKK
21:50
39ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BKK
18:45
CLT
17:38
46ชม. 53น.
2 แวะพัก
CLT
06:15
BKK
16:45
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 31,006
จุดหมาย

ชาร์ล็อต
฿ 31,006