ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปกาฐมาณฑุ Tribhuvan

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปกาฐมาณฑุ Tribhuvan

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
BKK
00:00
KTM
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
KTM
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
03:30
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
การบินไทย
การบินไทย
BKK
00:00
KTM
03:25
3ชม. 25น.
บินตรง
KTM
00:00
BKK
03:30
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BKK
00:00
KTM
11:10
35ชม. 10น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
BKK
00:00
KTM
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
08:40
8ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
BKK
00:00
KTM
23:35
23ชม. 35น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
BKK
00:00
KTM
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
BKK
00:00
KTM
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
05:00
29ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
KTM
11:35
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
10:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
07:00
31ชม. 00น.
2 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BKK
00:00
KTM
11:10
35ชม. 10น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
21:00
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
23:50
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 56 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BKK
00:00
KTM
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
KTM
02:35
26ชม. 35น.
1 แวะพัก
KTM
00:00
BKK
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 9,561
จุดหมาย

กาฐมาณฑุ
฿ 9,561