ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไป ลอนดอน Stansted (BKK - STN)

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปลอนดอน Stansted

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 12 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
00:00
STN
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
00:00
STN
12:30
36ชม. 30น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
09:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
BKK
00:00
STN
01:55
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
STN
00:00
BKK
12:10
36ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
03:30
27ชม. 30น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
15:40
39ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
00:00
STN
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
03:05
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
STN
00:00
BKK
21:50
21ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
00:00
STN
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
STN
00:00
BKK
18:45
42ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
00:00
STN
02:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
23:15
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
STN
00:00
BKK
18:45
42ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
STN
00:00
BKK
07:55
31ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
00:00
STN
02:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
23:15
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
00:00
STN
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
06:55
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
00:00
STN
02:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
23:15
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
STN
00:00
BKK
07:55
31ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
00:00
STN
02:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
09:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
STN
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
STN
00:00
BKK
07:55
31ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
BKK
00:00
STN
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BKK
00:00
STN
02:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
STN
00:00
BKK
23:15
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 23,896
จุดหมาย

ลอนดอน
฿ 23,896