ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโฮจิมินห์ซิตี้ Ho Chi Minh City

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปโฮจิมินห์ซิตี้ Ho Chi Minh City

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
SGN
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:45
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
SGN
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
SGN
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:45
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:40
1ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
SGN
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:45
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:40
1ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
SGN
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
SGN
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:45
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
SGN
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
SGN
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
SGN
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:45
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
SGN
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
SGN
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
SGN
00:00
DMK
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
เที่ยวบินตรงDMKไปSGNกับไทยแอร์เอเชีย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก DMK มาถึง SGN อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
650 07:55 09:15 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
654 13:50 15:20 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
658 19:40 21:05 19 ส.ค. - 31 ส.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 2,523
จุดหมาย

โฮจิมินห์ซิตี้
฿ 2,523