ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป เซี่ยงไฮ้ Pu Dong (DMK - PVG)

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปเซี่ยงไฮ้ Pu Dong

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
11:20
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
PVG
00:00
DMK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
โอเรียนท์ไทย
โอเรียนท์ไทย
DMK
00:00
PVG
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:40
4ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
03:25
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 23 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
โอเรียนท์ไทย
โอเรียนท์ไทย
DMK
00:00
PVG
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:40
4ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:25
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
โอเรียนท์ไทย
โอเรียนท์ไทย
DMK
00:00
PVG
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:40
4ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
11:20
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
PVG
00:00
DMK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:25
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
13:50
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:25
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
PVG
00:00
DMK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:25
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
PVG
00:00
DMK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 23 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
11:25
11ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
04:25
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
11:25
11ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
00:00
DMK
11:25
11ชม. 25น.
1 แวะพัก
เที่ยวบินตรงDMKไปPVGกับโอเรียนท์ไทย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก DMK มาถึง PVG อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
612 16:50 22:10 16 ส.ค. - 28 ต.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 10,336
จุดหมาย

เซี่ยงไฮ้
฿ 10,336
สายการบิน รีวิวสายการบิน

1 รีวิวของผู้เดินทางที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป เซี่ยงไฮ้ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 10.0

โดยรวม
10.0
การขึ้นเครื่อง
10.0
ลูกเรือ
10.0
ความสะดวกสบาย
10.0
อาหาร
10.0
ความบันเทิง
10.0