ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป มัณฑะเลย์ Annisaton (DMK - MDL)

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปมัณฑะเลย์ Annisaton

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
11:10
MDL
12:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
14:10
DMK
16:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
11:10
MDL
12:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
08:45
DMK
10:30
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
10:35
MDL
12:25
1ชม. 50น.
บินตรง
MDL
07:55
DMK
09:45
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:50
MDL
08:45
1ชม. 55น.
บินตรง
MDL
08:45
DMK
10:30
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:10
MDL
07:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
07:55
DMK
09:45
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:10
MDL
07:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
13:10
DMK
15:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:10
MDL
07:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
13:10
DMK
15:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
07:10
MDL
08:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
07:55
DMK
09:45
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
11:10
MDL
12:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
14:10
DMK
16:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
07:10
MDL
08:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
13:10
DMK
15:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:50
MDL
08:45
1ชม. 55น.
บินตรง
MDL
08:45
DMK
10:30
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:50
MDL
08:45
1ชม. 55น.
บินตรง
MDL
08:45
DMK
10:30
1ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:10
MDL
07:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
07:55
DMK
09:45
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
10:35
MDL
12:25
1ชม. 50น.
บินตรง
MDL
13:10
DMK
15:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:10
MDL
07:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
07:55
DMK
09:45
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
10:35
MDL
12:25
1ชม. 50น.
บินตรง
MDL
13:10
DMK
15:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
11:10
MDL
12:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
13:10
DMK
15:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:10
MDL
07:55
1ชม. 45น.
บินตรง
MDL
07:55
DMK
09:45
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
10:35
MDL
12:25
1ชม. 50น.
บินตรง
MDL
13:10
DMK
15:00
1ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
06:50
MDL
08:45
1ชม. 55น.
บินตรง
MDL
08:45
DMK
10:30
1ชม. 45น.
บินตรง
เที่ยวบินตรงDMKไปMDLกับไทยแอร์เอเชีย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก DMK มาถึง MDL อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
244 10:50 12:15 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
246 15:10 16:25 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 2,557
จุดหมาย

มัณฑะเลย์
฿ 2,557
สายการบิน รีวิวสายการบิน

4 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป มัณฑะเลย์ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 8.4

โดยรวม
9.0
การขึ้นเครื่อง
8.5
ลูกเรือ
8.5
ความสะดวกสบาย
8.5
อาหาร
8.0
ความบันเทิง
8.0