ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป ปักกิ่ง Capital (DMK - PEK)

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปปักกิ่ง Capital

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
11:25
11ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:05
12ชม. 05น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
14:05
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
14:20
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:25
12ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 5 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 27 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:45
12ชม. 45น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
14:15
14ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
11:15
11ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:10
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:25
12ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:25
12ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:45
12ชม. 45น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
12:25
12ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
10:55
10ชม. 55น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 23 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
PEK
14:20
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
PEK
00:00
DMK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 8,563
จุดหมาย

ปักกิ่ง
฿ 8,563