ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (DMK - CEI)

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CEI
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CEI
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CEI
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ส. 25 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CEI
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CEI
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CEI
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CEI
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CEI
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CEI
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 25 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CEI
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CEI
00:00
DMK
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
เที่ยวบินตรงDMKไปCEIกับไทยแอร์เอเชีย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก DMK มาถึง CEI อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
3203 07:20 08:40 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3201 09:00 10:15 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3209 11:20 12:40 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3207 14:35 15:55 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3205 19:50 21:10 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 1,295
จุดหมาย

เชียงราย
฿ 1,295
สายการบิน รีวิวสายการบิน

8 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงราย ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 6.5

โดยรวม
7.0
การขึ้นเครื่อง
7.2
ลูกเรือ
7.2
ความสะดวกสบาย
6.8
อาหาร
5.5
ความบันเทิง
5.5