ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปท่าอากาศยานเชียงใหม่

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปท่าอากาศยานเชียงใหม่

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อ. 27 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 2 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CNX
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พ. 3 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 10 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:05
1ชม. 05น.
บินตรง
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 5 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 9 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CNX
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CNX
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 5 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 10 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CNX
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:05
1ชม. 05น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:05
1ชม. 05น.
บินตรง
ขาออก: อา. 26 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 24 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
นกแอร์
นกแอร์
DMK
00:00
CNX
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
CNX
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
CNX
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
เที่ยวบินตรงDMKไปCNXกับไทยแอร์เอเชีย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก DMK มาถึง CNX อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
3437 06:50 07:45 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3445 08:30 09:30 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3435 09:15 10:35 20 ส.ค. - 24 ต.ค.
3435 09:15 10:40 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3447 11:50 13:05 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3433 12:50 14:05 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3425 13:55 15:15 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3439 14:40 15:55 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3431 15:45 17:05 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3429 18:10 19:20 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3443 19:25 20:40 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3427 21:00 22:10 19 ส.ค. - 31 ส.ค.
3419 21:45 23:00 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 1,394
จุดหมาย

เชียงใหม่
฿ 1,394