ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปท่าอากาศยานหาดใหญ่

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปท่าอากาศยานหาดใหญ่

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
HDY
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
HDY
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
00:00
HDY
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 7 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
HDY
01:35
1ชม. 35น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
HDY
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
HDY
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
เที่ยวบินตรงDMKไปHDYกับไทยแอร์เอเชีย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก DMK มาถึง HDY อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
3102 06:45 08:00 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3116 08:10 09:25 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3104 09:50 11:00 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3118 10:20 11:40 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3106 12:15 13:40 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3108 14:10 15:30 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3114 15:35 17:10 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3110 17:50 19:10 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3112 20:05 21:20 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 1,626
จุดหมาย

หาดใหญ่
฿ 1,626