ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปท่าอากาศยานกระบี่

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปท่าอากาศยานกระบี่

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
02:45
KBV
03:55
1ชม. 10น.
บินตรง
KBV
04:40
DMK
06:10
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 21 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
01:40
KBV
03:00
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
03:30
DMK
04:45
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
15:05
KBV
16:30
1ชม. 25น.
บินตรง
KBV
03:45
DMK
05:05
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
07:15
KBV
08:30
1ชม. 15น.
บินตรง
KBV
04:40
DMK
06:10
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ส. 25 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
13:15
KBV
14:35
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
15:10
DMK
16:40
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
03:25
KBV
04:50
1ชม. 25น.
บินตรง
KBV
03:40
DMK
05:10
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
19:00
KBV
20:20
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
03:45
DMK
05:05
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
03:25
KBV
04:50
1ชม. 25น.
บินตรง
KBV
05:30
DMK
07:00
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
19:00
KBV
20:20
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
03:30
DMK
04:45
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 7 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
03:25
KBV
04:50
1ชม. 25น.
บินตรง
KBV
05:30
DMK
07:00
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
18:10
KBV
19:25
1ชม. 15น.
บินตรง
KBV
01:25
DMK
02:55
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
17:10
KBV
18:25
1ชม. 15น.
บินตรง
KBV
01:25
DMK
02:55
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
11:10
KBV
12:30
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
03:40
DMK
05:10
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
01:40
KBV
03:00
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
01:25
DMK
02:55
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
04:25
KBV
05:50
1ชม. 25น.
บินตรง
KBV
04:40
DMK
06:10
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
17:10
KBV
18:25
1ชม. 15น.
บินตรง
KBV
01:25
DMK
02:55
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
04:25
KBV
05:50
1ชม. 25น.
บินตรง
KBV
03:40
DMK
05:10
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
19:00
KBV
20:20
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
01:25
DMK
02:55
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
DMK
02:45
KBV
03:55
1ชม. 10น.
บินตรง
KBV
03:40
DMK
05:10
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
13:15
KBV
14:35
1ชม. 20น.
บินตรง
KBV
03:30
DMK
04:45
1ชม. 15น.
บินตรง
เที่ยวบินตรงDMKไปKBVกับไทยแอร์เอเชีย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก DMK มาถึง KBV อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
3229 08:55 10:20 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3225 09:35 11:00 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3223 13:50 15:05 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3227 14:25 15:50 19 ส.ค. - 31 ส.ค.
3221 17:00 18:15 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3212 19:05 20:30 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
3215 23:00 00:20 19 ส.ค. - 31 ส.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 1,228
จุดหมาย

กระบี่
฿ 1,228